półkolonie 2016

http://klubbakcyl.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/karta-uczestnictwa1.pdfr

Półkolonie odbywać będą się w terminie od 8.08 do 28.08.2016 roku w godzinach od 9:00-15:00. Zapisy ruszają 6.07.2016 roku o godzinie 15:00 po przyjęciu 180 kart rekrutacja zostanie zakończona.

 

ta Uczestnictwa
1. Dane osobowe a) imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………… b) data urodzenia  ……………………………………………………………………………………………. c) adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………. d) telefony kontaktowe do opiekunów………………………………………………………………… e) nr PESEL dziecka…………………………………………………………………………………………..
2. Informacja rodziców (opiekunów prawnych) o stanie zdrowia  dziecka: -na co dziecko jest     uczulone…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………. – jak znosi jazdę samochodem …………………………………………………………………………………….. – czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. – inne ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Uczestnik (dziecko) zobowiązany jest stosować się do regulaminu i poleceń wychowawców . 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prywatny sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, mp3, itp.) oraz inne przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas pobytu w klubie i w środkach transportu. 5. Rodzice lub opiekunowie pokrywają straty powstałe z winy  uczestnika udowodnione na podstawie sporządzonego w obiekcie protokołu podpisanego   przez organizatora zajęć z ramienia Klubu. 6. Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych   o złym zachowaniu dziecka z konsekwencjami skreślenia z listy uczestników. 7. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników   od konsekwencji związanych z jego nieprzestrzeganiem. 8. Stwierdzam, że podałam (łem) wszystkie znane mi informacje o dziecku , które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu w  placówce.
…………………………………………………………    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn. ………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielnie dojście do Klubu „Bakcyl” oraz samodzielny powrót do domu/ po zajęciach syna/córki ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………… data, podpis opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn ………………………..
Imię ………………………………… Nazwisko……………………………… Adres ………………………………………………………………………………………………………………………. Nr dowodu osobistego opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………. Nr telefonu kontaktowe opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przebywanie oraz korzystanie z zajęć w Klubie „Bakcyl”  przy SM „Hutnik” syna/córki …………………………………………………………………………. Biorę jednocześnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sposób ewidentny oraz nie przestrzeganie przepisów i norm BHP oraz zaleceń instruktorów.
…………………………… Podpis opiekuna
*niepotrzebne skreślić
Półkolonie odbywać się będą w dniach 08-28.08.2016. Proszę zadeklarować w jakim okresie

KLUB MALUCHA

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci  wieku 1,5 do 3 lat  na zajęcia Klubu Malucha. Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek o godzinie 15:30.

Przypominamy także o zajęciach Plastyczno technicznych które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00.

Czwarte miejsce na zakończenie ferii

W sobotę reprezentacja dzieci z Klubu Bakcyl uczestniczących w półkoloniach w czasie ferii zimowych wzięła udział w turnieju piłki nożnej halowej już po raz trzeci organizowanym wspólnie z BDK Zagórze. Nasi przeciwnicy w większości byli z rocznika 2003 i 2004, stąd też nasza drużyna, w której występowali zawodnicy nawet z rocznika 2008 nie miała większych szans, mimo to dzielnie walczyła m.in. remisując z późniejszym zwycięzcą turnieju drużyną Górnika Zagórze. Ostatecznie nasz zespól zajął czwarte miejsce, a Mateusz Czeluśniak dostał wyróżnienie dla bramkarza.
Skład Bakcylowej drużyny:
Mateusz Czeluśniak (br), Marcin Bień ©, Marcel Popczyk, Dominik Żęgota, Kacper Pszczółkowski, Fabian Pszczółkowski, Michał Stępel i Krzysztof Suwalski,

trener: Kamil Wnuk, II trener: Bartosz Suwalski

bakcyl drużyna

Jasełka 2016

W dniu 22.01.2016 roku w naszym Klubie odbyły się Jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły podstawowej Nr.40 w Sosnowcu. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie wspaniałego przedstawienia artystycznego przez uczniów i za zapewnienie miłej atmosfery, pragniemy także podziękować nauczycielom którzy włożyli swój wysiłek w przygotowanie przedstawienia. Drugim punktem naszego spotkania było kolędowanie przygotowane przez uczniów Klubu Bakcyl pod czujnym okiem Eli Włodarek oraz Przemka Włodarek.20160122_15374420160122_15282420160122_15295420160122_15280920160122_15280320160122_15271820160122_15271320160122_152706