SPOTKANIE SENIORÓW Z PARLAMENTARZYSTKAMI

W dniu dzisiejszym w naszym klubie odbyło się spotkanie zagórskich seniorów z dwiema parlamentarzystkami panią Barbarą Dolniak oraz panią Joanną Augustynowską.

Wicemarszałek Sejmu pani Barbara Dolniak zawodowo związana jest z sądownictwem, jako sędzia orzekała w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, zajmując się rozpoznawaniem spraw z zakresu prawa cywilnego.

Poseł RP pani Joanna Augustynowska pracuje w sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także w Komisji do Spraw Petycji. Weszła w skład m.in. grup parlamentarnych polsko-austriackiej, polsko-singapurskiej oraz polsko-szwedzkiej. W 2015 roku objęła funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, została także członkinią kilkunastu podkomisji i zespołów parlamentarnych.

Podczas niemal trzy godzinnego spotkania omawiane były sprawy nurtujące naszych seniorów. Dyskusja dotyczyła problemów środowiska, przede wszystkim dostępu do lekarzy specjalistów, sytuacji ZUS i niskiej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Seniorzy są zawiedzeni polityką partii rządzącej, szczególnie w zestawieniu z obietnicami przedwyborczymi. Szumnie ogłaszany program darmowych leków nie ma żadnego znaczenia, gdyż obejmuje leki o marginalnym znaczeniu. Seniorów niepokoi wprowadzenie atmosfery niepewności, niestabilności oraz konfliktu. Parlamentarzystki odpowiadały na pytania seniorów wskazując na ograniczone możliwości opozycji, ale jednocześnie zachęcając seniorów do aktywności poprzez organizacje senioralne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady Seniorów oraz organizacje pozarządowe, których głos ma jednak znaczenie.

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7