Półkolonie letnie 2016

W tym roku odbyły się i jeszcze trwają trzy turnusy półkolonii. w Pierwszym tygodniu spędzaliśmy czas na basenie otwartym, byliśmy w Aqua parku Nemo, odwiedziliśmy dziki zachód w miasteczku TwinPigs oraz spędziliśmy w piątek dzień na sportowo. W drugim tygodniu niestety pogoda zawiodła nas jeśli chodzi o basen otwary, jednakże spędziliśmy miły dzień nad zalewem Pogoria III, mieliśmy dzień zawodów sportowych w Klubie, byliśmy w Aqua Parku Nemo, odwiedziliśmy Zaczarowany Las pod Częstochową oraz po wspinaliśmy się na ściance wspinaczkowej. Trzeci i ostatni tydzień naszej półkolonii spędzamy aktywnie w poniedziałek odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy i używania środków opatrunkowych, wtorek spędziliśmy na dyskotece, dziś jesteśmy na basenie, jutro jedziemy odwiedzić dinozaury w Zatorze. Moc atrakcji nasi podopieczni nie chcą opuszczać murów Klubu. Mamy nadzieję że rodzice także zadowoleni:)20160810_133509 20160811_112752 20160811_113942 20160811_121430 20160815_120514 20160815_130622 20160818_111944 20160818_114156 20160818_120158 20160822_103017 20160822_103656 20160812_120627 20160812_120520 mms_img1337898820

Harmonogram Półkoloni

HAMONOGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2016R.

W GODZINACH 9:00-15:00

Poniedziałek

8.08, 15.08, 22.08

Wyjście na basen otwarty ul. Wojska Polskiego

w razie braku pogody zajęcia w klubie Bakcyl

Wtorek

9.08, 16.08, 23.08

Wyjście na basen otwarty ul. Wojska Polskiego

w razie braku pogody zajęcia w klubie Bakcyl

Środa

10.08, 17.08, 24.08

Wyjście do Aqua Park Nemo w Dąbrowie Górniczej

Czwartek

11.08, 18.08, 25.08

Wycieczka wyjazdowa( zbiórka dzieci godzina 8:00-powrót ok godz. 17:00)

Piątek

12.08, 19.08, 26.08

Zajęcia rekreacyjno-sportowe Górka Środulska

Półkolonie odbywać będą się w trzech turnusach

wycieczki: 11.08-Miasteczko TWINPIGS, 18.08- Lecholand zaczarowany las, 25.08- Dinozatorland

półkolonie 2016

http://klubbakcyl.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/karta-uczestnictwa1.pdfr

Półkolonie odbywać będą się w terminie od 8.08 do 28.08.2016 roku w godzinach od 9:00-15:00. Zapisy ruszają 6.07.2016 roku o godzinie 15:00 po przyjęciu 180 kart rekrutacja zostanie zakończona.

 

ta Uczestnictwa
1. Dane osobowe a) imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………… b) data urodzenia  ……………………………………………………………………………………………. c) adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………. d) telefony kontaktowe do opiekunów………………………………………………………………… e) nr PESEL dziecka…………………………………………………………………………………………..
2. Informacja rodziców (opiekunów prawnych) o stanie zdrowia  dziecka: -na co dziecko jest     uczulone…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………. – jak znosi jazdę samochodem …………………………………………………………………………………….. – czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. – inne ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Uczestnik (dziecko) zobowiązany jest stosować się do regulaminu i poleceń wychowawców . 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prywatny sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, mp3, itp.) oraz inne przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas pobytu w klubie i w środkach transportu. 5. Rodzice lub opiekunowie pokrywają straty powstałe z winy  uczestnika udowodnione na podstawie sporządzonego w obiekcie protokołu podpisanego   przez organizatora zajęć z ramienia Klubu. 6. Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych   o złym zachowaniu dziecka z konsekwencjami skreślenia z listy uczestników. 7. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników   od konsekwencji związanych z jego nieprzestrzeganiem. 8. Stwierdzam, że podałam (łem) wszystkie znane mi informacje o dziecku , które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu w  placówce.
…………………………………………………………    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn. ………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielnie dojście do Klubu „Bakcyl” oraz samodzielny powrót do domu/ po zajęciach syna/córki ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………… data, podpis opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn ………………………..
Imię ………………………………… Nazwisko……………………………… Adres ………………………………………………………………………………………………………………………. Nr dowodu osobistego opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………. Nr telefonu kontaktowe opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przebywanie oraz korzystanie z zajęć w Klubie „Bakcyl”  przy SM „Hutnik” syna/córki …………………………………………………………………………. Biorę jednocześnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sposób ewidentny oraz nie przestrzeganie przepisów i norm BHP oraz zaleceń instruktorów.
…………………………… Podpis opiekuna
*niepotrzebne skreślić
Półkolonie odbywać się będą w dniach 08-28.08.2016. Proszę zadeklarować w jakim okresie

KLUB MALUCHA

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci  wieku 1,5 do 3 lat  na zajęcia Klubu Malucha. Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek o godzinie 15:30.

Przypominamy także o zajęciach Plastyczno technicznych które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00.

Czwarte miejsce na zakończenie ferii

W sobotę reprezentacja dzieci z Klubu Bakcyl uczestniczących w półkoloniach w czasie ferii zimowych wzięła udział w turnieju piłki nożnej halowej już po raz trzeci organizowanym wspólnie z BDK Zagórze. Nasi przeciwnicy w większości byli z rocznika 2003 i 2004, stąd też nasza drużyna, w której występowali zawodnicy nawet z rocznika 2008 nie miała większych szans, mimo to dzielnie walczyła m.in. remisując z późniejszym zwycięzcą turnieju drużyną Górnika Zagórze. Ostatecznie nasz zespól zajął czwarte miejsce, a Mateusz Czeluśniak dostał wyróżnienie dla bramkarza.
Skład Bakcylowej drużyny:
Mateusz Czeluśniak (br), Marcin Bień ©, Marcel Popczyk, Dominik Żęgota, Kacper Pszczółkowski, Fabian Pszczółkowski, Michał Stępel i Krzysztof Suwalski,

trener: Kamil Wnuk, II trener: Bartosz Suwalski

bakcyl drużyna